09 december 2010

Bortom Chamonix

Jag har just lämnat en artikel om exotiska skidorter - ni vet, platser som man inte vanligtvis associerar med skidåkning. Majoriteten av fotona är tagna av Christian Åslund, duktig så det svindlar.

I've just written an article about exotic skiing destinations, - that you don't really think of when you think of skiing. The majority of the photos are taken by Christian Åslund, who is just brilliant.

Inga kommentarer: