05 december 2008

Only in Japan...

Det är inte varje dag man har en väg rakt genom sin arbetsplats. I Osaka ligger kontorsbyggnaden Gate Tower Building med motorvägen Hanshin Kōsoku-dōro mellan våningsplan fem och sju.

Den över 239 kilometer långa Hanshin-vägen löper runt Osaka, Kobe och Kyoto sedan 1962. Eftersom delar av vägen kollapsade under "the great Hanshin earthquake", jordbävningen i Kobe 1995, är den numera "earthquake proofed". Det innebär att vägen helt enkelt ska tippa över vid en jorbävning, i stället för att brista itu. Jag undrar hur mycket det hjälper eventuella trafikanter som befinner sig på vägen just då.

Jag undrar också vilket som kom först: Gate Tower Building eller Hanshin Kōsoku-dōro?

Inga kommentarer: