17 maj 2007

Japan och Sverige i topp

Economist Magazine konstaterade nyligen att Japan, Schweiz, USA och Sverige (i den ordningen) är världens mest innovativa länder. I studien, genomförd av Economist Intelligence Unit genom observervation av 82 av världens ledande ekonomier under perioden 2002-2006, definieras innovation som "the application of knowledge in a novel way, primarily for economic benefit". Antalet patent ett land har genererat per en miljon människor ansågs vara det främsta mätinstrumentet.

"Because Japan's population is only 42 percent of that of the U.S., its ratio of patents per million population is 3.5 times higher than the United States — and indeed the highest such ratio of all", rapporteras det. Att japansk forskning är väldigt fokuserad på hög-teknologi, en forskningsgren med hög utvecklingstakt, bidrar utan tvekan.

Inför nästa mätningsperiod, 2007-2011, förutspår Economist Intelligence Unit att Kina kommer att ha petat ned någon från toppen.

Inga kommentarer: