16 december 2008

The gorgeous little city by the bay

"The fog, the skyline, the bridges, the bay..." Det här lever verkligen upp till förväntningarna.

Staden San Francisco är faktiskt inte större än Stockholm, det vill säga har runt 800 000 invånare. Men då Storstockholm inte uppgår i högre tal än 2 miljoner omges staden av The Bay Areas dryga sju miljoner invånare. The Bay Area utgörs av nio distrikt, counties, och numera är San Francisco varken störst (det är San José) eller ekonomiskt viktigast (det är Silicon Valley). Men kanske vackrast?

Inga kommentarer: