07 augusti 2008

Kodamas! Kodamas! Kodamas!

Se så fina de är! Andarna som befolkar Hayao Miyazakis världar är ibland helt påhittade, ibland hämtade ur den japanska folktron. En kodama är en ande som bor i vissa träd. Om man hugger ned eller på något vis skadar ett träd som en kodama bor i antas det bringa stor olycka över den som utför handlingen.

I Miyazaki-sans film Mononoke Hime från 1997 är kodama-andarna små vita varelser vars stora huvuden har maskliknande ansikten och rasslar som skallror. Hur fina som helst! Jag är helt övertygad om att, när jag en dag stöter på en kodama, kommer att stöta på ett sådant vitt charmtroll!

Inga kommentarer: