04 mars 2009

Än här, än där

Från USA bär jag särskilt med mig tre vänner och tre inspirations-
källor. Världen krymper när man reser och lär känna människor från alla dess hörn. Men avstånden blir också större när man inser att det kan gå åratal mellan gångerna man har möjlighet att ses.

Tack för att ni ville dela vår resa med oss; för minnena och de framtida planerna.

Malakai.

Karis.

Jarrad (Spaz).

Inga kommentarer: